Regulamin

REGULAMIN

 1. Sprzęt z wypożyczalni kajaków  Na Raduni  jest jej własnością.
 2. Wypożyczalnia udostępnia i wypożycza sprzęt. Nie organizuje spływów. Organizatorem jest osoba wypożyczająca kajak i robi to na własną odpowiedzialność.
 3. Za wypożyczony sprzęt pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie NaRaduni.pl
 4. Wypożyczenie sprzętu odbywa się  po wcześniejszym okazaniu dokumentu tożsamości np. dowód osobisty, prawo jazdy itp. Sprzęt nie zostanie wydany jeśli: osoba będzie pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających
 5. Osoby nieletnie mogą korzystać ze Sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 1. Wypożyczalnia Na Raduni wypożycza sprzęt po zawarciu umowy pisemnej lub ustnej o odpowiedzialności materialnej i wpłaceniu należności. Po zawarciu umowy za wypożyczony sprzęt pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba Wypożyczająca.
 2. Osoba wypożyczająca ma obowiązek sprawdzić stan wypożyczanego sprzętu i powiadomić o ewentualnych uwagach dotyczących sprzętu. Obowiązkowym wyposażeniem są kamizelki asekuracyjne, które osoba wynajmująca musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i przestrzegać zasady bezpieczeństwa.
 3. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w bazie Na Raduni lub w miejscu wcześniej ustalonym.
 4. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w takim samym stanie jak w chwili wypożyczenia.
 5. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia Na Raduni może pobrać podwojoną opłatę dobowej należności za wypożyczenie.
 6. Osoby nieletnie płyną tylko pod opieką osób pełnoletnich, które za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.
 1. Wypożyczalnia Na Raduni nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie pojazdy (samochód, motor, quad, rower), a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje  włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 2. Wypożyczalnia Na Raduni nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia, śmierci uczestników spływu.
 3. Wypożyczalnia Na Raduni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się wypożyczających na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób, firm czy posesji.
 4. Osoba wypożyczająca zobowiązana jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie Na Raduni oraz służb do tego uprawnionych.
 1. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego Sprzętu winę ponosi Klient, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą wypożyczonego Sprzętu. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne Sprzętu Klient zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 2. Klient nie może dokonywać napraw Sprzętu na własną rękę bez wcześniejszego uzgodnienia z Wypożyczalnią Na Raduni.
 3.  Osoby naruszające regulamin wypożyczalni Na Raduni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 4. Klient dokunując rezerwacji w pełni zgadza się z warunkami przedstawionymi w powyższym regulaminie.
 5. Inne, nieujęte w regulaminie sprawy regulowane są przez Wypożyczalnię Na Raduni.
 6. Wszystkie sprawy sporne będą rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni Na Raduni.
Facebook